V Senátu chci prosadit:

Kdo jsem?

Jsem sedlák a lesník. Hospodařím přírodě blízkým způsobem s úctou a respektem k našim předkům. V zanedbané krajině vytvářím sady, louky a pastviny, zakládám tůně a mokřady. Jsem členem Asociace soukromého zemědělství ČR, kde mám na starosti program Pestrá krajina a vedu pracovní skupiny Voda/sucho Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V roce 2016 jsem obdržel Cenu Josefa Vavrouška v kategorii výjimečný počin ve prospěch udržitelného způsobu života a životního prostředí.

Aktivně se účastním veřejného dění. Vystupoval jsem proti prolomení limitů hnědého uhlí v severních Čechách, výstavbě logistického centra kamionů na hřebeni Krušných hor a stavbě hal na zemědělské půdě u Modlan na Teplicku a Nového Strašecí na Rakovnicku.

daniel-pitek-portrait

Aby se lesy a půda uzdravily

a dokázaly čelit jak suchu, tak přívalovým dešťům a bleskovým povodním.

Pestrá krajina klíčem k bohaté úrodě

Naše krajina je zmrzačená, potřebuje zahojit. Uzdravit a zlepšit stav české krajiny a půdy mohou dobré zákony, například vodního, lesního, mysliveckého či zákona o zemědělském půdním fondu. Pestře strukturovaná krajina totiž zadržuje vodu, čistí vzduch, je domovem pro tisíce druhů rostlin a živočichů, ochlazuje okolí v čase tropických teplot či je pro nás vyhledávaným místem v čase odpočínku. Následování příkladů rodinných hospodářství, sedláků, kteří hospodaří přírodě blízkým způsobem, a kromě toho, že se uživí, tak ještě zlepšují nebo minimálně udržují mimoprodukční funkce krajiny. Představím konkrétní vizi, pomocí jakých konkrétních, celoplošných opatření by se měla česká půda, lesy a krajina uzdravit.

tema-1

Aby krajina byla chráněna před zbytečnou zástavbou

která neúměrně zatěžuje okolí. Zhoršené mikroklima může mít za následek sucho i povodně

Sklady zasáhnou do života obce

Jsem proti zástavbě zemědělské půdy a výstavbě logistických hal. Plánované haly u Nového Strašecí jsou ukázkovým příkladem toho, jak neodpovědně se nakládá se zemědělskou půdou na řadě míst republiky. Projekt tří hal, kterým by padlo za oběť nejen patnáct hektarů orné půdy. Pohled z rozhledny na Mackově hoře na Džbánsko a České středohoří by zhyzdily obří krabice. Ani chystané obecní referendum bohužel nezaručí, že developer území nezastaví logistickými halami. S ohledem na extrémní sucho není možné zabírat další zemědělskou půdu za účelem výstavby a měnit ji na zpevněné plochy, které zabraňují vsakování vody a způsobují další zvyšování teploty v okolí.

tema-2

Aby se údolí Berounky stalo součástí kulturního dědictví UNESCO

Koryto řeky Berounky a křivoklátské lesy jsou ukázkovým příkladem skloubení člověka a přírody.

Mimořádná přírodní hodnota

Zatímco křivoklátské lesy se pro svůj význam staly v roce 1977 biosférickou rezervací UNESCO a zalesněná oblast o rozloze 628 km² chráněnou krajinnou oblastí, Berounce dlouhá desetiletí hrozilo, že zmizí pod hladinou velké přehrady. Ačkoliv navrhovaný projekt vláda zavrhla, není jisté, že jiná vláda závěr nezmění.
Věřím, že ochrana renomovanou značkou UNESCO by mohla údolí Berounky posílit nejen v symbolické rovině a zajistit, aby se niva, kaňon i koryto řeky, která patří k nejkrásnějším u nás, zachovaly v nezměněné podobě i pro příští generace. A zároveň přilákala do míst návštěvníky, kteří by dokázaly ocenit hodnotu krajiny Oty Pavla a zlatých úhořů. Mým cílem je, aby se o tomto záměru začalo hovořit .

tema-3

JSEM PRO

 • Zdravé a úrodnější krajině odolnější vůči suchu i přívalovým dešťům.

 • Lepší ochranu zemědělské půdy, přírody a životního prostředí.

 • Zápis Berounky a jejích přítoků a města Žatec do světového dědictví UNESCO.

 • Podporu malých živnostníků a místních a regionálních výrobků a potravin.

 • Nižší zdanění práce.

 • Dostupnou zdravotní péči.

 • Dostupnou dopravní obslužnost.

JSEM PROTI

 • Suchu, degradaci zemědělské půdy a lesů.

 • Zástavbě zemědělské půdy a výstavbě logistických hal u Nového Strašecí.

 • Zbujelé byrokracii a zlovůli úřadů.

 • Výkupu zemědělské půdy od velkých agropodnikatelů.

 • Skladu jaderného odpadu u Lubence a Blatna.

 • Protiprávní svévoli české vlády ve vztahu k obcím a městům.

 • Hernám a hazardu.

 • Obchodu s chudobou.

Také mě podporují:

Přihlašte se k odběru novinek do emailu

Zajímá vás aktuální dění okolo mojí cesty do senátu? Vyplňte e-mail a budeme vám posílat novinky.

Kliknutím na tlačítko přihlasit souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s pravidly ochrany osobních údajů.

Mediální výstupy: