Ochrana osobních údajů

Občan svým podpisem petice, registrací k newsletteru či kontaktováním Daniela Pitka prostřednictvím dotazu či jinou formou na těchto internetových stránkách výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával jeho uvedené osobní údaje pro účely jeho dalšího kontaktování v dané věci a souvisejících záležitostech. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou, resp. do doby písemného odvolání tohoto souhlasu. Občan bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat. Údaje nebudou předávány žádným dalším osobám a využívány k žádnému jinému účelu než informování o aktivitách kandidáta do Senátu Parlamentu ČR v obvodu č. 6 Louny Daniela Pitka.
 
Provozovatel je jako správce povinen zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Občan tímto bere na vědomí, že Provozovatel ho tímto informuje a souhlasí s tím, že bude jeho osobní údaje zpracovávat za účelem informování o senátní kampani a kandidatuře do Senátu Parlamentu ČR v obvodu č. 6 Louny Daniela Pitka.