Rubriky
Pestrá krajina

K vážné situaci v českých lesích – Jaké jsou příčiny a důsledky a co je třeba začít dělat?

V letošním roce se jedním z významných témat staly lesy v České republice a jejich stav. I naprostí laici si při procházkách mohli všimnout, že toho je mnoho v nepořádku a na spoustě lokalit dochází k plošnému rozpadu porostů a k odumírání hlavně smrkových, někde i borových a modřínových lesů. U smrkových porostů tím viditelným důvodem bylo velice silné napadení kůrovcem a to hned několika druhy lýkožroutů.

Otázka je proč se to stalo, co jsme jako společnost zanedbali a jestli tomu jde zabránit? K lesnímu problému se v průběhu roku vyjadřovalo mnoho subjektů a je velice dobře, že se lesy a jejich odumírání dostávají stále více do veřejného prostoru, protože je potřeba velice rychlé a efektivní řešení, které je možné pouze s podporou široké veřejnosti a většiny politiků.

Lesy jsou jedno z našich nejvýznamnějších přírodních a národních bohatství. Bez nich se neobejdeme při zmírňování dopadů klimatických změn a jejich plošné odumření by mělo zcela devastující vliv na kvalitu a způsob života v českých zemích.

Již od léta pracuji ve skupině odborníků, která přes Asociace soukromého zemědělství ČR připravuje podklady pro politiky ve sněmovně v otázkách boje se suchem, zlepšením kvality půdy a struktury krajiny jako takové. Lesy jsou jednou ze čtyř řešených kapitol a to velice důležitou. Impuls k sestavení této skupiny přišel od Miroslava Kalouska, takže na té tezi, že za všechno může Kalousek asi něco pravdy bude a jsem tomu rád.

Naše skupina nepřipravuje podklady pro jednu politickou stranu, ale pro širokou frontu všech demokratických stran, protože jen společné silné uskupení za velké podpory veřejnosti bude schopno prosadit výrazné a nezbytné změny jak v zemědělském, tak i v lesním hospodaření. Proto mne velice potěšila reakce Česká pirátská strana na zprávu ČIŽP o příčinách rozpadu lesních ekosystémů na Moravě. Pozorně jsem si přečetl na FB profilu místopředsedy zemědělského výboru Radek Holomčík jejich zhodnocení důvodů stávajícího stavu a návrhy řešení, jak ze současné šlamastyky ven.

Naprosto souhlasím, že musíme naprosto změnit přístup k lesům a způsob hospodaření v lesích. Největším vlastníkem lesů je stát a státní podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky ČR, s.p. hospodaří v lesích dlouhodobě strašným způsobem, který je nepružný a v letošním roce i v letech předešlých výrazně přispěl k mohutné gradaci kůrovce. Tyto dva státní podniky a jejich ekonomické fungování je potřeba výrazně změnit, jsou již dlouhé roky předmětem výrazné kritiky ze spousty míst. A příklad dobré praxe, jak může fungovat velký státní podnik v lesích máme v sousedním Německu. Stačí jen opisovat.

Jediné, s čím nesouhlasím, je závěr, že příčina současné obrovské kalamity je ekonomická ve špatném a pomalém fungování těchto podniků. Ta zásadní příčina je ekologická. Je to postupující klimatická změna a dlouhodobá neochota společnosti výrazně změnit druhovou skladbu lesů a způsoby hospodařeni v lesích na přírodě blízké odpovídající místním stanovištním podmínkám. Naprosto tragické fungování státních podniků v lesích celý proces rozpadu jen urychlilo a zvýraznilo. Lesníci jsou, ale ti kdo slouží vrchnosti a plní její zadání. Tou vrchností je v tomto případě vláda a odpovědnost za stav lesů v ČR je odpovědností politickou.

Těch věcí, co je potřeba rychle udělat, je hodně:

Změnit systém práce ve státních lesích, zadávat pružně malé zakázky hlavně místním firmám a živnostníkům, žádné velké a složité smlouvy, stát má prodávat dřevo sám z odvozního místa, odbourat byrokracii v práci lesního personálu a revírníkům zmenšit revíry na zvladatelnou velikost, zajistit si i vlastní kapacity na přímou práci v lesích, které může pružně používat v případě urgentních neodkladných prací, připravit se na situaci, kdy většina prací se nebude provádět podle LHP, ale budou to většinou nahodilé kalamitní těžby a na ně navázané práce.

Je potřeba zarazit jakékoliv tendence, kdyby se takové objevily na privatizaci státních lesů. Lesy nám nepřináší jen produkci dřeva a hmotné zisky, ale mají mnoho funkcí mimoprodukčních důležitých pro celou společnost, proto mají v určitém množství, které je u nás dáno současným stavem, být veřejným majetkem, jak je i v mnoha vyspělých zemích světa.

Za mne nejdůležitější, co nás čeká je urychlená změna druhové skladby porostů na úkor smrku a borovice ve prospěch původních listnatých dřevin a jedle. A na to navazují i změny ve způsobu hospodaření pryč od pasečného způsobu ke způsobu podrostnímu a výběrnému. S tím souvisí i tvary lesa , kdy nebude jen les vysoký, ale také sdružený střední nebo výmladkový nízký.

Porosty se budou muset tvořit nejen jako více druhové, ale také jako různověké a více etážové. Zásadní v současné situaci bude zachránit lesní prostředí na obrovských kalamitních holinách za využití pionýrských melioračních dřevin, hlavně břízy přirozeným zmlazením nebo výsevem a následné podsazování hlavními dřevinami do odrostlých březových porostů. Listnaté porosty by se neměly obhospodařovat pasečným způsobem, ale měly by se odtěžovat postupně za využití přirozené obnovy.

Mám štěstí, že žiji v Českém středohoří, kde je smrkových monokultur jen 14 % z celkové výměry lesních porostů a zbytek jsou více méně typologicky a stanovištně přirozené porosty a proto nás současná kalamita zasáhla mnohem méně než jiné oblasti. Přesto nebyli lesníci schopni ve smrkových porostech zlikvidovat kůrovce i když všechna opatření udělali včas. Gradace kůrovce vlivem počasí byla tak rychlá, že to nebylo v lidských silách. Na celkový stav lesů ve Středohoří však tento fakt nemá zásadní vliv. Byla doba kdy se nám lesníci z jiných, těch smrkových oblastí povýšeně posmívali, že naše listnáče nejsou les, ale křoví. Myslím, že by dnes za naše křoví byli rádi.

Středohoří se svými lesy nám může i vzhledem k překonané rozsáhlé imisní kalamitě z osmdesátých let ukázat tu správnou cestu.

Spojme se a pusťme se do potřebné přeměny lesů i zemědělské krajiny společně. Času je málo.

LESU ZDAR.

Pestrá krajina | Zachraňme lesy | www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1930139683962121&id=100008983244135

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *