Rubriky
Pestrá krajina

Vláda vytváří poušť a to ještě za využití veřejných prostředků

Včera zasedala vládní “Koalice pro boj se suchem”. Slyšel jsem několik výstupů, ať už od ministra zemědělství Miroslava Tomana, který mluvil hodně o přehradách, nebo od premiéra Andreje Babiše, který, když bude sněmovna jednat o ústavní ochraně vody, tak bude pro. Neslyšel jsem od nich, ale vůbec nic o tom, za co jsou zodpovědní ve svých funkcích, a to je hospodaření v lesích a v zemědělské krajině.

Podle mého názoru je možné eliminovat dopady klimatických změn a zadržet vodu z dešťových a sněhových srážek na našem území ve prospěch nás všech, vytvořením pestré krajiny, krajiny pestře strukturované s nelesní zelení, solitérními stromy, remízky, skupinami keřů, alejemi, agrolesnickými systémy, krajinu malých polí přerušovaných mezemi, příkopy, zatravněnými údolnicemi se širokou škálou pěstovaných plodin a půdou hnojenou organickou hmotou v podobě chlévské mrvy, kompostu nebo zeleného hnojení ze zaoraných meziplodin. Krajinu, kde své místo mají meandrující vodní toky, rybníky, tůně a mokřady a se zemědělskou krajinou se střídají pestře věkově a druhově složené lesy. Lesy smíšené stabilní, pěstované podrostním nebo výběrným způsobem přátelským k životnímu prostředí. Taková krajina nám vody zadrží dostatek a bude mnohem odolnější vůči dopadům klimatických změn.

Realita pod vedením této vlády zatím vypadá, tak jak jsem v loňském létě nafotil při cestách po českých a moravských zemích. Vytváříte poušť a to ještě za využití veřejných prostředků. Rozpor mezi činy a slovy vládních činitelů je ohromný a pro nás jako celou společnost nebezpečný.

A jestli někdo potřebuje ústavní ochranu, tak je to možná pan premiér. Dobřany nejsou špatný a nedaleko je i přehrada Hracholusky.😁

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *