Program pro Lounsko, Žatecko, Rakovnicko, Podbořansko, Novostrašecko

JSEM PRO:
 • Zdravou a úrodnější krajinu odolnější vůči suchu i přívalovým dešťům.
 • Ochranu zemědělské půdy, přírody a životního prostředí.
 • Zdravější a odolnější lesy.
 • Snížení zdanění práce.
 • Dostupnou zdravotní péče.
 • Podporu malých živnostníků a místních a regionálních výrobků a potravin.
 • Dostupnou dopravní obslužnost.
PROTI:
 • Suchu, degradaci zemědělské půdy a lesů.
 • Zástavbě zemědělské půdy a výstavbě logistických hal.
 • Zbujelé byrokracii a zlovůli úřadů.
 • Výkupu zemědělské půdy od velkých agropodnikatelů.
 • Silnému znečištění životního prostředí.
 • Protiprávní svévoli české vlády ve vztahu k obcím a městům.
 • Hernám a hazardu.