Rubriky
Senát

Program pro Lounsko, Žatecko, Rakovnicko, Podbořansko a Novostrašecko

PRO Zdravou a úrodnější krajinu odolnější vůči suchu i přívalovým dešťům. Ochranu zemědělské půdy, přírody a životního prostředí. Zdravější a odolnější lesy. Dostupnou zdravotní péče. Podporu malých živnostníků a místních a regionálních výrobků a potravin. Dostupnou dopravní obslužnost. Zápisu Berounky a jejích přítoků do UNESCO.   PROTI Suchu, degradaci zemědělské půdy a lesů. Zástavbě zemědělské […]