Rubriky
sucho zástavba zemědělské krajiny

Jak konkrétně přispět k ochraně české krajiny, české půdy a k boji se suchem?

Líbí se vám pohled na Milešovku a České středohoří z tohoto úrodného pole mezi Rtyní a Modlany nedaleko obce Suché? Mně moc.

Líbil by se vám zde na této orné půdě třiceti hektarový areál s šesti obřími skladovými halami a logistickým centrem? Mně vůbec.

Na tom se asi shodneme.

Problém je v tom, že přesně to, co by se asi naprosté většině z nás na tomto místě nelíbilo, tak zcela reálně hrozí.

Teplická firma PH-Real se snaží na tomto místě protlačit projekt šesti obrovitých hal, kterým by padlo za oběť třicet hektarů úrodné orné půdy a jako třešnička na dortu krajinný ráz a nádherné výhledy na České středohoří na jednu stranu a na Krušné hory na stranu druhou.

Pokud se haly na tomto místě postaví, přijde naše republika o dalších třicet hektarů úrodné orné půdy. Výrazně naroste nákladní automobilová doprava na přilehlých komunikacích, stavba ovlivní i okolní zajímavou faunu od nedalekého Malhostického rybníka a zcela jistě bude ovlivněno místní mikroklima a prohloubí se již tak vážné sucho v okolí.

Paradoxní je, že tento záměr se řeší v době, kdy zažíváme největší sucho v naší novodobé historii, všichni naši přední politici včetně resortních ministrů, premiéra i prezidenta naší země mluví o potřebě boje se suchem a o tom, že není možné dále zabírat zemědělskou půdu za účelem výstavby a měnit jí na zpevněné plochy, které zabraňují vsakování vody a způsobují zvyšování teploty ve svém okolí.

Realita je opět jiná než verbální proklamace. Územní plán je dědictvím bývalých podivných zastupitelstev v obcích Rtyně a Modlany. Současná zastupitelstva těchto obcí jsou rezolutně proti, stejně jako většina občanů žijících v okolí.

Bohužel udělat změnu územního plánu zpět na nezastavitelné území není za současné legislativy jednoduché, protože obcím hrozí vysoké náklady za platbu náhrad investorovi.

V současných dnech se může kdokoliv z občanů ČR vyjádřit do 20.5. k řízení EIA (posouzení vlivu na životní prostředí), které již potřetí probíhá.

To, jak EIA probíhá, detailně popisuje zákon EIA, celým zněním zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. zejména pak § 15-17. Celé jeho znění viz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100

Záměr výstavby tohoto skladového areálu byl již dvakrát Ústeckým krajským úřadem zamítnut. Přesto běží další třetí kolo.

Chtěl bych všechny, kterým tento záměr vadí, poprosit o pomoc, která je jednoduchá. Pošlete své nesouhlasné stanovisko s touto stavbou do řízení EIA na Ústecký krajský úřad. O tom, jak na to, se dozvíte například z webových stránek jedné z dotčených obcí Modlany.

Konkrétně tak přispějete k ochraně české krajiny, české půdy a k boji se suchem.

Obdobný záměr má jiný investor v lokalitě Mackova hora v Novém Strašecí na Rakovnicku, viz vizualizace záměru níže. V tomto případě je sice stavba rovněž v souladu s platným územním plánem, ale zatím nepostoupila do fáze projednávání EIA, čeká na projednání a případné schválení novostrašeckým Výborem pro strategický rozvoj města. Místní občané proti záměru investora aktivně vystupují, svolali za tím účelem setkání a iniciovali vznik petice s téměř tisícovkou získaných podpisů (online verze je zde).  Záměr developera stavět na zemědělské půdě je v případě Nového Strašecí vedle výše uvedených důvodů u hal na Teplicku nesmyslný o to víc, že v těsném okolí se nachází hned několik částečně či úplně nevyužívaných průmyslových areálů.

Děkuji vám všem. ❤️

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *